ساخت کلیه مصنوعی برای دیالیزیها

عده ای از دانشمندان توانستند با کمک مهندسی ژنتیک کلیه موش صحرایی را در ازمایشگاه بسازند که این نوید باعث رهایی بیماران کلیوی از دیالیز میگرد

ساخت کلیه مصنوعی برای دیالیزیها

عده ای از دانشمندان با مهندسی ژنتیک موفق شدند در ازمایشگاه کلیه موش صحرایی را تولید کنند. با اینکه کارایی این پیوند پند درصد بوده اما این نتیجه نوید میدهد که این روش میتواند بیما ران کلیوی را از دیالیز نجات دهد.

پژوهشگران بیمارستان عمومی ماساچوست که این تحقیق را انجام داده و نتایج آن را در نشریه نیچر پزشکی منتشر کرده اند گامی بزرگی در درمان بیماریهای پیشرفته کلیوی برداشته اند.

به این ترتیب استفاده از کلیه آزمایشگاهی برای درمان نارسایی کلیه و رهایی این بیماران از دیالیز در آینده نچندان دور محقق خواهد شد.

ساخت کلیه مصنوعی برای دیالیزیها

با اینکه پیش از این تولید اعضای دیگر بدن با استفاده از سلولهای خود فرد و با شیوه ای مشابه انجام شده بود بعنوان مثال در سال ۲۰۰۶، مثانه ای که به همین طریق تولید شده بود با موفقیت به بدن یک بیمار پیوند زده شد. اما کلیه پیچیده ترین عضوی است که تاکنون "رشد و پرورش" آن در آزمایشگاه میسر شده است.

این روش مزیت بزرگی نسبت به پیوند عضو از یک فرد به فرد دیگر دارد؛ چون از سلولهای خود فرد ساخته شده خطر رد پیوند وجود ندارد و بیمار مجبور نیست سالها یا حتی تمام عمر داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف کند.

دانشمندان در این روش تمام سلولهای کلیه را از آن جدا می کنند، در واقع با استفاده از مواد شیمیایی آنها را می شویند. آنچه باقی می‌ماند شبکه ای از پروتئین است (که در واقع به مثابه داربستی برای ساختمان کلیه عمل می کند) و مجموعه ای از رگها و مجاری ظریف.

 از سرطان کلیه چه میدانید؟ برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

ساخت کلیه مصنوعی برای دیالیزیها بعد با استفاده از سلولهای بنیادی خود فرد، سلولهای کلیه را در آزمایشگاه پرورش می‌دهند و سپس این سلولها را روی داربست سوار می‌کنند. از مجاری و رگهای باقی مانده هم استفاده می شود تا سلول مناسب را در جای مناسب بنشانند.

دانشمندان پس از آنکه کلیه موش صحرایی را به این شیوه رشد دادند آن را مدت ۱۲ روز در گرمخانه مخصوصی قرار دادند تا شرایط بدن موش صحرایی را بصورت مصنوعی ایجاد کنند. کارآیی این کلیه در این شرایط ۲۳% درصد کلیه واقعی بود. بعد از آنکه آن را به بدن یک موش صحرایی پیوند زدند کارآیی آن تا ۵% پایین آمد.

"در نظر داشته باشد که فقط در آمریکا صدهزار نفر در انتظار پیوند کلیه هستند اما سالانه فقط ۱۸ هزار پیوند انجام می‌شود."

پزشکان معتقدند این روش تاثیری عظیم در درمان موفق این بیماران دارد."

جهت اطلاع از زمینه های مختلف فعالیت متخصصین کلیه اینجا را کلیک کنید. متخصص اورولوژی- دکتر علیزاده