برگشت ادرار از مثانه به حالب در کوکان

بررسی شیوع برگشت ادرار از مثانه به حالب در کوکان مبتلا به عفونت ادراری علامت دار

برگشت ادرار از مثانه به حالب در کوکان

عفونت مجاری اداری یکی از شایعترین عفونتهای باکتریال در دوران کودکی است. عفونت مجاری ادراری می تواند تظاهری از یک ناهنجاری یا اختلال عملکرد سیستم ادراری من جمله برگشت ادرار از مثانه به حالب باشد. در پیگیری کودکان مبتلا به عفونت ادراری علامت دار در 50 - 29% موارد برگشت ادرار مشاهده می شود. عوارض دراز مدت عفونت در چنین زمینه ای اسکار کلیه، هیپرتانسیون و نهایتا نارسایی مزمن کلیه است. طی مدت دو سال از 126 بیمار سیستویورتروگرافی حین ادرار (VCUG) و سونوگرافی از کلیه و مجاری ادراری به عمل آمد و به مدت 24 - 6 ماه پیگیری و مورد بررس قرار گرفتند. از این میان، 100 نفر (79%) دختر و 26 نفر (21%) پسر بودند. از بیماران 38 نفر (30%) شیرخوار زیر یکسال، 59 نفر (47%) یک تا 5 سال و 24 نفر (19%) پنج تا ده سال و پنج نفر (4%) ده تا پانزده سال بودند. شایعترین علائم در بین آنها تب (83%) و سوزش ادرار (43%) بود. عامل مسبب در 88% موارد اشرشیاکلی بود. در مجموع 50 بیمار 39% برگشت ادرار (دختران 39% و پسران3/42%) داشتند که در 32 نفر (25%) یکطرفه (دختران 24% و پسران 30%) و 18 نفر 14% دو طرفه (دختران 15% و پسران 12% ) بودند. ناهنجاری و یا عامل مستعد کننده در مجموع در 26 نفر یا 21% موارد (20% دختران و 23% پسران) مشاهده گردید. ترکیبی جنسی و سنی بیماران با مطالعات دیگران مطابقت داشت. شایعترین علامت بیماران به ویژه در شیرخواران تب بدوع علت واضح بود وشایعترین باکتری مسبب اشرشیاکلی و سپس کلبسیلا بود. حدود 40% مبتلایان به عفونت ادراری، برگشت ادرار از مثانه به حالب داشتند که در پسران شایعتر بود که با مطالعات داخل کشور بیشتر سازگار بود. در 26% موارد برگشت ادرار از مثانه به حالب درجه3 یا بالاتر بود که با مطالعات غربی مطابقت داشت. عفونت ادراری علامت دار میتواند تظاهر مشکل زمینه ای مسیر ادراری منجمله برگشت ادرار از مثانه به حالب باشد که ممکن است شدید، دو طرفه و خطر ساز باشد. لذا انجام VCUG و سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری در کلیه مبتلایان به عفونت ادراری تب دار ضروری است همچنین پزشک پیگیری بیماران و بررسی وجود اسکار به کمک اسکن کلیه (3 تا 6 ماه بعد)  را توصیه میکند. جهت اطلاع از زمینه های مختلف فعالیت متخصصین کلیه اینجا را کلیک کنید.متخصص اورولوژی در مشهد- دکتر علیزاده.